Garantivillkor

Material- eller fabrikationsfel som uppstår inom fem år från inköpsdatum åtgärdas.
Varmital AB har att avgöra huruvida reparation eller utbyte av varan skall ske. Reparation eller utbyte förlänger inte garantitiden.
Förutsättning för garantin är att radiatorn/handdukstorken är monterad enligt anvisningar.
Garantin gäller inte för eventuella skador som uppstått vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador.
Garantin gäller inte de indirekta skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader. Reparation som utföres, utan vårt medgivande, under garantitiden ersättes inte av oss.
Vid garantifall bör man kontakta försäljningsstället och kunna visa upp kvitto som visar inköpsdatum.
I garantivillkoret ingår att produkten inom en månad från reklamationsdagen skall emballeras väl och returneras till Varmital AB för närmare granskning.
Fraktkostnader ersättes ej.
El-patroner har två års garanti.

Vilket är ditt element?

Elegant, uttrycksfullt eller diskret?

Kontakta oss